Alles Mag

Na een verblijf van enkele maanden in Macedonië (toenmalig Joegoslavië) waar hij zich staande hield, en met de boeren lange gesprekken voerde, door middel van tekeningetjes, trok hij in 1950 naar Amsterdam. Op den duur kreeg hij ook wat reclamewerk en werkte voor Het Parool en Alles Mag, waardoor hij een atelier op de Kalkmarkt kon betrekken.

© 2007 van Brakel, Amsterdam
© 2007 van Brakel, Amsterdam
© 2007 van Brakel, Amsterdam

Het Parool over Alles Mag (1955):
Een dikwijls besproken, bij voorbaat verguisd en verheerlijkt blad dat in een behoefte voorzag zolang het er nog niet was. ‘Met frisse tegenzin’ uitgegeven door de Bezige Bij. Na lancering in Schiller gingen de redactie en medewerkers, velen gewapend met reclameborden, de nummers persoonlijk uitventen op het Rembrandtsplein en omgeving. Het wekte nogal wat deining, want de colporteurs werden, na intensief cafébezoek, steeds moediger en bespraakter. De nummers gingen grif van de hand en de hemel mag weten, wat de kopers zich erbij voorstelden. De gissingen liepen van een herleefde N.S.B. tot een herleefde Zwarte Kat, dus eigenlijk doorliepen ze een gesloten cirkel. Het was echter allemaal veel onschuldiger en niemand kon er aanstoot aan nemen; ook de politie niet, hoewel ze het eerlijk geprobeerd heeft.
Maar ook dit liep met een sisser af. Kortom het was allemaal wel zo’n beetje als bij een vuurwerk. Als de mensen nu ook bij het lezen maar ah! roepen.

Aan Alles Mag, Dagblad ter verbreiding van het wantrouwen, werkten o.a. mee Annie M.G. Schmidt, Fiep Westendorp,
J.A. Blokker, Remco Campert, Simon Carmiggelt, Hugo Claus,
W.F. Hermans, Lucebert en Adriaan Morriën.

© 2007 van Brakel, Amsterdam

© 2007 van Brakel, Amsterdam