Persbericht

Galerie de Rietlanden presenteert:

Arnold van Brakel (1923-1994) - een eigenzinnig kunstschilder

Opening op zaterdag 31 januari 2009 om 16.00u door Jessica van Brakel en dr. Liesbeth Heenk (Sotheby’s Amsterdam)

De tentoonstelling geeft een overzicht van het werk van Arnold van Brakel. Arnold was een zeer getalenteerd en eigenzinnig kunstschilder. Tekenen was zijn tweede natuur. Het beheersen van de schildertechniek was voor hem onvoldoende uitdaging; voortdurend was hij op zoek naar nieuwe uitdagingen en technieken. In dit zoeken staat de spanning tussen de elementen, de vonk die overspringt tussen die elementen voorop. De geconcretiseerde vormen zijn niet naturalistisch. Een deel van het werk zou men abstract kunnen noemen, ware het niet dat hij zelf de term non-figuratief hanteerde. Het gevoel dat kan worden opgeroepen staat centraal, niet de vorm of het ontbreken daarvan. De gebruikte technieken zijn uniek: hij maakte werk in zand en verf, collages met linnen en Japans papier en koffieschetsen.

Arnold werd in 1938, op instigatie van Hendrik Valk, toegelaten tot de Kunstoefening te Arnhem en liet zich inspireren door Picasso en Daumier. Hij maakte schetsen van de verwoestingen in Arnhem (waaronder de Eusebiustoren) en vervaardigde karikaturen voor de geallieerden. Vanaf 1955 zou hij voor Het Vrije Volk ook veel cartoons en politieke karikaturen maken. Na jaren werkzaam te zijn geweest als art-director heeft hij zich uitsluitend op het maken van eigen werk toegelegd. Hij nam deel aan de internationale tentoonstelling Onmogelijke figuren in 1986, georganiseerd door Bruno Ernst (Het begoochelde oog, Meulenhoff) en aan de tentoonstelling Het ei van Valk in 1995 (Hendrik Valk, Hernen). Regisseur Karim Traïdia produceerde in 1989 de documentaire Schilder voor zichzelf over Arnold’s leven en werk.

Arnold was een gedreven, non-conformistische kunstenaar die heel bewust zijn werk alleen deelde met collega-kunstenaars, die hij hoog achtte, en met vrienden. Hierdoor is de verzameling werk compleet gebleven. Tijdens zijn dagelijkse gang door de binnenstad van Amsterdam liet hij zich inspireren en tekende met een pennetje gedoopt in restjes koffie zijn indrukken op in dummies. Deze zogenaamde koffieschetsen gebruikte hij als uitgangspunt voor zijn onderzoek naar het werken met verschillende technieken.

Dit voortdurende zoeken naar alternatieve uitingsvormen resulteerde in een grote verscheidenheid aan werk. In de werken met zand staat de spanning tussen de vormen in de ruimte centraal. Het herkenbare wordt gereduceerd tot de essentie. Met inkt op Japans papier en linnen vervaardigde hij trefzekere, sterk geabstraheerde stillevens en landschappen. Uit dit werk en zijn tekeningen en schilderijen spreekt een ongekend tekentalent en technisch vakmanschap. Kenmerkend daarbij is dat alles met een fikse knipoog naar de traditonele manier van kijken is weergegeven.

De expositie duurt tot 25 mei 2009.


© 2007 van Brakel, Amsterdam

© 2007 van Brakel, Amsterdam

© 2007 van Brakel, Amsterdam